Center for IT Innovation – Københavns Universitet

CITI lukker

Bevillingen til Center for IT Innovation (CITI) udløb med udgangen af 2015 og de opgaver og udfordringer med tværfaglig it i forskning og uddannelse, som CITI var sat i verden for at løse, overgår nu til fakulteterne. 
Har du spørgsmål vedr. it-certifikater, kan du kontakte dit studienævn
Har du spørgsmål vedr. tværfaglige it-forskningsprojekter, kan du kontakte Henrik Hochreuter 
Har du spørgsmål ved tværfaglig it-uddannelse, kan du kontakte Malene Bolding Andreasen