It-certifikater – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater

"IT-certifikater skal sikre, at kandidater fra Københavns Universitet
 er i øjenhøjde med den type it, der bruges i deres fag, når de er færddiguddannede" (rektor Ralf Hemmingsen)

IT-certifikater

IT spiller en stadig større rolle inden for alle fag, i forhold til forskning, uddannelse og beskæftigelse

En række institutter har valgt at certificere deres uddannelser, for at sikre sig og dokumentere, at de studerende opnår IT-kompetencer af relevans for netop deres faglighed.

Er du nysgerrig efter, hvordan IT-certifikater kan implementeres på din uddannelse, er du velkommen til at kontakte Malene Andreasen på 35 32 11 47 eller mba@citi.ku.dk

Skal din uddannelse certificeres? Du kan bruge CITI som sparringspartner gennem forløbet. Læs mere om certificering.

IT-certifikatet er tilpasset det enkelte studie, men rummer uanset studie følgende fire kompetencekategorier:

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT
Upload, download og installering (fx via Absalon)

Informations- og litteratursøgning samt evalueringsteknikker

Tekstbehandling, evt. online grupperedigering

Regneark Præsentationsværktøj

Bibliografiværktøj

Evt. også:
Håndtering af filformater

Datahygiejne og datadokumentation

Citeringsteknik

Webredigering
Eksempler fra forskellige udd:

IT i sprogvidenskab (korpora)

IT til kommunikation

IT til indsamling og analyse af data eller tekster

IT til modellering og simulering

Herunder fx:
Grafik/visualisering

Billedbehandling

Databaser/korpora/internetfora

Økonomistyringssystemer

Projektledelsesværktøjer

Statistikværktøjer

Håndtering af store datamængder

Programmering

Apps og smartphoneløsninger
IT-begreber anvendt på brugerniveau

Herunder fx:
Data, valide data, datasikkerhed

Principper for databaseopbygning

Forskelle på filtyper (programfiler, lydfiler, tekstfiler)

Redigerings- og programmeringsbegreber (editorer, CMS, scriptfil, programmeringssprog og html)
Hvornår og hvordan støtter IT (ikke) en faglig sammenhæng Kreativt brug af IT i forbindelse med produktion eller formidling af viden

Herunder fx:
Fordele og ulemper v. eksperimenter i den virtuelle vs. den fysiske verden

Muligheder og begrænsninger v. forskellige IT-medier til målgruppeorienteret formidling