Klassisk arkæologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater > Klassisk arkæologi

IT-certifikat: Klassisk arkæologi

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT

Up- og download af filer

Komprimering af filer

Litteratursøgning (jstor, Rex,  etc)

Auto indholdsfortegnelse

Fildeling (dropbox)

alumnemailbox

Kursushjemmeside (Absalon e.l.)

Plagiatkontrol

Digitalt mindmap

Bibliografi-værktøj (EndNote)

Tekstskabelon for opgaveskrivning  (templates)

Udgravnings-budget i regneark (Excel)

C14-kalibrerings-program (OxCal)

Opmåling vha. GPS

Elementær anvendelse af GIS i fht. arkæologiske udgravningsdata

Elementær anvendelse af databaser i fht. arkæologiske udgravningsdata

Internetkilder, bl.a. kulturhistoriske databaser (Fund og Fortidsminder o.l., MUD (museernes udgravningsdata)

Relevante søgemaskiner (Dyabola, perseus, cva (vaser), beazily archive, Museernes samlinger)

Filformater for dokumenter

Filformater for digitale billeder

GIS-terminologi

Indikative kort

Kildekritisk brug af referencer/tekster (Wikipidia m.m.)

Digital dokumentation af arkæologiske udgravninger (opmåling, fotografering m.m.)

Kulturhistoriske databaser

Indikative kort i kulturarvsforvaltning

Copyright