Biokemi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater > Biokemi

IT-certifikat: Biokemi

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT

Upload, download og installering (fx via Absalon)

Installering af software

Informations-, struktur- og litteratursøgning

Tekstbehandlingsværktøj, fx Word

Regneark, fx Excel

Præsentationsværktøj, fx Power Point

Bibliografiværktøj, fx EndNote

Tegne- og visualiseringsprogram til kemiske strukturer, fx ChemBioDraw


Computerstyret laboratorieudstyr (FPLC, HPLC, spektrofotometre)

Matematik program, fx Maple

Statistikprogram, fx R

Faglige databaser

IT-begreber relateret til database, data, valide data

Beskrive i detaljer de overordnede algoritmer og koncepter i bioinformatisk software

Anvende korrekt faglig terminologi

Brug af relevante værktøjer til behandling af store mængder datamateriale samt eksperimenterende og kritisk tilgang til værktøjets muligheder og begrænsninger

Kritisk refleksion over IT-baserede bioinformatiske analyser

Kritisk vurdering af metoders styrker og begrænsninger og datas pålidelighed