Dansk – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater > Dansk

IT-certifikat: Dansk

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT

Informations- og litteratursøgning

Sprogteknologiske redskaber (fx word)

Up- og download af filer (fx via Absalon)

Præsentationsværktøjer

Digitale sprogfaglige opslagsværker på internettet, herunder også lydoptagelser

Søge, fremfinde og arbejde med digitale tekster

Inddrage relevante sprogteknologiske hjælpemidler i opgaveløsning og bruge teknologien som redskab til udvikling af sproglige kompetencer

Anvende relevante sprogfaglige IT-ressourcer i forbindelse med analyse af medieprodukter

Kendskab til relevante it-begreber, herunder karakteristika for tekstkorpora

Kritisk vurdering og bearbejdning af digitalt materiale

Kritisk og kreativ anvendelse af digitale præsentationer

Kritisk vurdering og anvendelse af sprogteknologi (fx autokorrektur)

Kritisk vurdering og anvendelse af værktøjer til markering og kommentering i digitale tekster