Farma – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater > Farma

IT-certifikat: Farmaceut

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT
Upload, download og installering (fx via Absalon)

Informations-, struktur- og litteratursøgning samt evalueringsteknikker

Tekstbehandlingsværktøj, fx Word

Regneark, fx Excel

Præsentationsværktøj, fx Power Point

Bibliografiværktøj, fx Reference Manager og EndNote
CAS-program (Computer Algebra System)

Tegne- og visualiseringsprogram til simulering af kemiske strukturer, fx ChemBioDraw

Grafikprogram

Computerstyret laboratorieudstyr (HPLC, DSC, GC-MS, UV-spektrofotometre, titreringsudstyr)

NMR-simuleringsprogram

Program til simulering af lægemiddelstoffer humanbiologiske fordeling og effekt

Statistikprogram, fx R

Faglige databaser (fx famakopéer, SciFinder) og fagligt relevante internetfora og hjemmesider
IT-begreber relateret til database, data, valide data Brug af simuleringsværktøj til modellering af datamateriale samt eksperimenterende og kritisk tilgang til værktøjets muligheder og begrænsninger

Kritisk refleksion over IT-baseret præsentation af farmaceutisk infomateriale

Kritisk og kreativ brug af IT til demonstration af farmakokinetiske modeller