Informationsvidenskab og kulturformidling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater > IVA

IT-certifikat: Informationsvidenskab og kulturformidling

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT

Upload,
download og
installering via
itslearning

Informations- og
litteratursøgning

Citeringsteknik

Surveyprogrammer

Informationsarkitektur

Avanceret
informationssøgning

Metadatasystemer som fx Marc og Dublin Core

Portaler som fx
Netpunkt og Dialog

Databaser som fx
DanBib

Søgesprog til DanBib
og Dialog 

html programmering
(fx design og implementering af lille
hjemmeside)

Forskelle der knytter
an til sociale medier
eller web 2.0, som
facebook, blogs, etc.

Centrale begreber indenfor

  • metadatasystemer
  • katalogiserings- og indekseringsteori
  • informationsformidlingsteori
  • informationssøgeprocessen
  • Bibliotek.dk og  Netpunkt

Kendskab til
forskellige filformater
(fx htm, pdf og ZIP)

Målgruppeorienteret
formidling

Design af
informationssøgningssystemer

Design af
informationsarkitektur

Kritisk analyse af forskelle i IT-anvendelse (fx mellem Bibliotek.dk og Netpunkt)