Kemi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater > Kemi

IT-certifikat: Kemi

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT

Upload, download og installering fx via Absalon

Installering af software

Informations-, struktur- og litteratursøgning

Tekstbehandlingsværktøj, fx Word, LaTeX

Regneark, fx Excel

Præsentationsværktøj, fx Power Point

Bibliografiværktøj, fx EndNote

Tegne- og visualiseringsprogram til kemiske strukturer, fx ChemBioDraw, MolCalc

Computerstyret laboratorieudstyr, fx spektrofotometre

Matematikprogram, fx Maple

Statistikprogram

Faglige databaser, fx Scifinder

IT-begreber relateret til database, data, valide data

Anvende korrekt faglig terminologi

Brug og valg af af relevante værktøjer i.f.m. større datamængder samt kritisk tilgang til værktøjets muligheder og begrænsninger

Kritisk vurdering og metoders styrker og begrænsninger

Kritisk vurdering af informationerne tilgængelig i databaser