Veterinærmedicin – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > It-certifikater > Veterinærmedicin

IT-certifikat: Veterinærmedicin

’Hands on IT’
- teknikker og funktioner
IT i faglig kontekst IT-begrebskendskab Kritisk og kreativt brug af IT
Upload, download og installering (fx via Absalon)

Installering af software

Informations-, struktur- og litteratursøgning

Regneark, fx Excel

Teksbehandlingsværktøj, fx Word

Præsentationsværktøj, fx Power Point

Bibliografiværktøj, fx EndNote

Informations- og litteratursøgning, fx Scifinder
Programmer til dataindsamling, -håndtering og -analyse, fx R og excel

Virtuel mikroskopi

Computerstyret laboratorieudstyr

Virtuelle laboratorier

Faglige programmer, fx medicinhåndteringsstystemer, journalsystemer, laboratoriesvar og programmer om besætningssundhed, ChemBioDraw

Databaser, fx Retsinfo, Eu-databaser, Schultz Fødevare- og Veterinærportal, lovgivning om velfærd
Kendskab til begreber anvendt på brugerniveau

Principper for databaseopbygning

Forskelle på filtyper, fx word, excel og powerpoint

Navngivning af excelfiler
Forholde sig kritisk til databaser

Kritisk vurering af i hvilket omfang analysesresultater repræsenterer virkeligheden