It skal integreres i alle uddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > Nyheder > It skal integreres i a...

24. juni 2013

It skal integreres i alle uddannelser

Fra https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/it_skal_integreres_i_alle_uddannelser.aspx

KU satser de næste tre år på udvikling af særlige fagrelevante it-kurser på allerede eksisterende uddannelser. SAMF har eksempelvis allerede planlagt to kurser i e-governance, som tager afsæt i digitaliseringen i den offentlige sektor.

Undervisning i it skal fremover være et tilbud på alle bacheloruddannelser på KU. Særlige it-kurser skal give kandidaterne fagrelevante it-kompetencer, hvad enten det er inden for samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab eller andre fagområder.

Center for IT Innovation (CITI) på KU er netop nu i gang med at kortlægge og analysere fakulteternes behov for udvikling af de særlige fagrelevante it-kurser.

- Vi er nu i gang med en proces, hvor vi i samarbejde med studieledere, institutledere og studerende, er ved at afdække behovet for it-specialiseringer på de enkelte uddannelser. Derefter er det planen, at vi afleverer en række anbefalinger til de fakulteter, der har bedt om vores hjælp, siger specialkonsulent Malene Bolding Andreasen fra CITI.

Centret samarbejder aktuelt med HUM og SCIENCE om de nye it-specialiseringer.

Ikke flere nye tværfaglige it-uddannelser

KUUR, som er KU’s Uddannelsesstrategiske Råd, har netop godkendt CITI’s strategi for de kommende tre år, og hermed er rammen for centrets arbejde på plads. Hvor KU tidligere har fokuseret på etableringen af nye tværfaglige it-uddannelser som for eksempel ’It og sundhed’, ’Kommunikation og it’ samt ’Naturvidenskab og it’, satses der de næste tre år på udvikling af de særlige fagrelevante it-kurser på allerede eksisterende uddannelser. Herved kan endnu flere studerende styrke deres kompetencer inden for it og it-baseret innovation.

- SAMF har allerede planlagt to kurser i e-governance, som tager afsæt i digitaliseringen i den offentlige sektor. Der er brug for økonomer, cand.scient.pol.’er osv., der ved en masse om it, og som for eksempel kan styre store udviklingsprojekter i den offentlige sektor. Sådanne typer kurser vil vi se mange flere af på KU fremover, forklarer Malene Bolding Andreasen.

Center for IT Innovation (CITI) er etableret for at støtte og rådgive alle fakulteter i at certificere it-undervisning, udvikle tværfaglige it-uddannelser og specialiseringer, integrere it i forskningen, gennemføre behovsundersøgelser og meget andet.