Organisering – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for IT Innovation > Organisering

Organisering

CITI er organisatorisk forankret som et center under Datalogisk Institut. CITI har selvstændige arbejdsopgaver og økonomi centralt fra Københavns Universitet.

CITI’s arbejde med at bringe it ind i uddannelserne på tværs af universitetets fakulteter er forankret under uddannelsesrådet KUUR.

CITI’s arbejde med at starte og støtte tværfaglig it-forskning foregår i direkte samarbejde med de berørte forskningsgrupper og eksterne samarbejdspartnere.

Sekretariat

CITI’s sekretariat sikrer implementering af KU´s strategi for tværfaglig it i forskning og uddannelser. Sekretariatet yder administrativ støtte til it-uddannelserne, netværk til erhvervsliv og offentlige organisationer, koncepttest og branding af it-uddannelser og it-specialiseringer og udvikling af it-certifikater på øvrige uddannelser. På forskningssiden yder sekretariatet faglig og administrativ støtte til forskningsansøgninger, match making mellem forskere og erhvervsliv samt afholdelse af konferencer og workshops.

Se hvem der er ansat i sekretariatet.

Styregruppe

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) er styregruppe for CITI. KUUR rådgiver Rektorat og Ledelsesteam i uddannelsesstrategiske spørgsmål, som kan være af tværgående karakter. To gange årligt forelægges KUUR planer, budget og status for CITI’s arbejde til godkendelse.

Advisory Board

Københavns Universitets resultater inden for tværfaglig it drøftes mindst to gange årligt med universitetets IT Advisory Board, som består af repræsentanter fra erhvervsliv og fra forskningsverdenen nationalt og internationalt. Formanden for styregruppen samt institutlederen for Datalogisk Institut deltager i møder med Advisory Board, som betjenes af sekretariatet.

Se hvem der indgår i Advisory Board.